Kerstgala_BL.png

Kerstgaladiner met exclusief concert van Berget Lewis

17 december 2015 

De laatste 10 plaatsen mogen wij aanbieden voor het spectaculaire Kerstgala diner met Berget Lewis en de New Amsterdam Orchestra. Dit unieke evenement vindt plaats in het sprookjesachtige Kasteel de Wittenburg te Wassenaar op donderdag 17 december as. U wordt om 18.30 uur verwacht om samen met de 200 aanwezige leden van de vereniging te toasten met Champagne op een bijzondere avond. Door Chef-kok Jan-Willem Rietveld wordt u culinair in de watten gelegd en tussen de gangen door geniet van 2 keer een exclusief optreden van Berget Lewis. De avond wordt in stijl afgesloten met een grandioos Grand dessert buffet en een optreden van een Gospelkoor. Voor onze relaties nu met een speciale korting;

2 kaarten voor de prijs van 1. Normaal € 145,= voor één persoon, nu dus voor twee personen! Meer info stuur een hier email.


Beeld_Berget_Lewis_2_.png

Kasteel de Wittenburg
Het bosgebied waarin Kasteel de Wittenburg staat, werd vroeger Groot Hoefijzer genoemd. Rond 1600 is de eigenaar van dit gebied mr. Jan Pieterz. Colff ook eigenaar van bierbrouwerij ’In ‘t Witte Hoefijzer’ gelegen aan de Voorstraat 2 te Delft. Na 1770 treffen we de aanduiding Groot Hoefijzer voor dit gebied aan. Het ‘Groot’ wordt toegevoegd om niet in verwarring te geraken met de aan de Laan van Koot gelegen boerderij Klein Hoefijzer.

kaseteel_uit_lucht_564x302.jpg


Steenfabrikant
Via een aantal verkopen komt het gebied in handen van de steenfabrikant C. Schiffer van Bleyswijk. Hij is getrouwd met Suzanna de Wildt. Na een verbouwing in 1855 wordt het vernieuwde huis vernoemd naar zijn echtgenote: ‘De Wiltenburg’. Door assimilatie wordt Wiltenburg als snel vervormd in Wittenburg. De erven van de steenfabrikant verkopen het landgoed aan de bewoner van het Kasteel Oud Wassenaar Cornelis Jan van der Oudermeulen. Die het begin 1899 aan jonkheer Helenus Marinus Speelman verkoopt.

Kasteel
Jonkheer Speelman laat het oude huis afbreken en op die plek een door architect J.J. van Nieukerken (o.a. ook architect van het Tropenmuseum te Amsterdam en Landgoed Duin en Kruidberg te Santpoort) het ontworpen landhuis bouwen, genaamd ‘Kasteel de Wittenburg’. Jonkheer Speelman wil een huis laten bouwen dat een beetje het midden houdt tussen een statig kasteel en een historisch landhuis, maar uiteindelijk blijkt de voorkeur voor de bouw van een kasteel toch de overhand te krijgen. Na verschillende afgekeurde ontwerpen maakt architect van Nieukerken een ontwerp dat wordt goedgekeurd. In het voorjaar van 1899 kan de aanbesteding plaatsvinden. De bouw wordt opgedragen aan H. Mulder Jansz, uit Terwolde. Sommige onderdelen voor De Wittenburg worden uit af te breken huizen uit o.a. Amsterdam en Den Haag gehaald. Om alles naar wens te krijgen en ideeën op te doen worden reizen gemaakt naar Brugge, Oudenaerde, Fontainebleu, Blois, Chambord, Leeuwarden en Amsterdam. Bij de eerste steenlegging wordt een op perkament geschreven oorkonde samen met het bestek, de bouwtekeningen en alle dan in omloop zijnde munten in een loden koker ingemetseld onder de toren. De opdrachtgever is zo vervuld van zijn groots plan dat hij voortdurend aanwezig is op het bouwterrein. Dat is vaak de aanleiding tot grote moeilijkheden. Verschillende keren moet de bouw worden gestaakt en het bestek tussentijds worden gewijzigd. Het komt zelfs enkele keren voor dat delen van het gebouw weer moeten worden afgebroken om daarna in gewijzigde vorm te worden opgetrokken, zoals de toren. Aanvankelijk is de vorm van deze toren overeenkomstig de huidige toestand in het bestek opgenomen. Tijdens de bouw wordt echter besloten de bovenste verdieping weg te laten.


Niet tevreden
Nadat de toren klaar is, blijkt Speelman toch niet tevreden met het resultaat. Jonkheer de Stuers, een bekend strijder voor de belangen van de Nederlandse kastelen en vriend van de bouwheer, adviseert alsnog het originele plan uit te voeren. De spits wordt los gehakt en met de nodige omzichtigheid opgevijzeld, zodat er een verdieping onder kan worden opgetrokken. De firma Slotboom uit Den Haag legt de centrale verwarming aan en het elektrisch licht is afkomstig van een aggregaat die staat opgesteld in een klein huisje dat nu nog in het park staat. In dat huisje staat ook de waterpomp die 'Kasteel De Wittenburg' van stromend water voorziet.


Gedurende de oorlog
Op 30 maart 1909 pleegt jonkheer Helenus Marius Speelman zelfmoord met een pistool. Mevrouw Speelman-Sloet van Oldruitenborgh verblijft tot 1934 op De Wittenburg en tot haar overlijden op 29 oktober 1941 bij haar schoonzoon in Arnhem. Het eigendom van De Wittenburg gaat over op haar twee dochters, mevrouw Van der Wijck-Speelman en mevrouw De Beaufort- Speelman. Tijdens de tweede wereldoorlog wonen Duitse officieren opKasteel de Wittenburg. Na de bevrijding komen voor korte tijd de Canadezen. Een grondige opknapbeurt is daarna nodig om het weer bewoonbaar te krijgen.


Gemeente Wassenaar
In juli 1947 wordt het verhuurd aan mevrouw Termos, die er een exclusief pensionbedrijf in begint. Op 25 november 1953 draagt mevrouw Termos de exploitatie van het pension over aan mevrouw L. Meeuwissen-de Brie. Op 1 juni 1955 besluit de gemeenteraad van Wassenaar kasteel De Wittenburg en het park te kopen voor een half miljoen gulden. Na verschillende plannen voor de bestemming van het landgoed, zoals het bouwen van flats of de nieuwbouw van het Adelbertcollege, besluit de gemeenteraad op 14 oktober 1959 het landgoed te verkopen aan de Utrechtse firma Holweg. De daadwerkelijke overdracht vindt niet plaats omdat de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten zich niet kunnen verenigen met de plannen van deze firma. Op 11 juni 1962 wordt door de gemeenteraad de verkoop van De Wittenburg aan Comité tot oprichting van de Vereniging Internationaal ontvangstcentrum 'Club of the Royal Netherlands' goedgekeurd. Op 8 oktober 1962 wordt de Commanditaire Vennootschap tot exploitatie van De Wittenburg opgericht. Een deel van het park blijft eigendom van de gemeente Wassenaar en wordt voor publiek opengesteld. Er wordt een vereniging opgericht met als doel het Kasteel de Wittenburg te exploiteren als internationaal ontvangstcentrum voor het bedrijfsleven. Hiertoe wordt tegelijkertijd de NV Exploitatiemaatschappij "de Wittenburg" opgericht, die het kasteel moet gaan exploiteren, en 'De Regentes' waarin het onroerend goed wordt ondergebracht, t.w. het kasteel, het koetshuis en de 1.2 hectare grond. Later wordt 'De Regentes' omgevormd in Hotel Maatschappij De Wittenburg b.v.


Recente geschiedenis
Het kasteel is in de afgelopen jaren geheel opgeknapt. In 1992 is het kasteel uitgebreid met een multifunctionele zaal van 360 vierkante meter, met daaraan gebouwd een moderne keuken met de meest moderne keukenapparatuur. Honderd jaar na de bouw van Kasteel de Wittenburg kan worden vastgesteld dat de vereniging meer dan 1000 leden telt, de exploitatiemaatschappij nog nooit zoveel leden en gasten heeft mogen ontvangen en de onroerend goed maatschappij weer in staat is te investeren in onderhoud en verbetering van het kasteel en het landgoed. 

 

 _DSC0018.jpg

 

Kasteel de wittenburg
Het bosgebied waarin Kasteel de Wittenburg staat, werd vroeger Groot Hoefijzer genoemd. Rond 1600 is de eigenaar van dit gebied mr. Jan Pieterz. Colff ook eigenaar van bierbrouwerij ’In ‘t Witte Hoefijzer’ gelegen aan de Voorstraat 2 te Delft. Na 1770 treffen we de aanduiding Groot Hoefijzer voor dit gebied aan. Het ‘Groot’ wordt toegevoegd om niet in verwarring te geraken met de aan de Laan van Koot gelegen boerderij Klein Hoefijzer.


Steenfabrikant
Via een aantal verkopen komt het gebied in handen van de steenfabrikant C. Schiffer van Bleyswijk. Hij is getrouwd met Suzanna de Wildt. Na een verbouwing in 1855 wordt het vernieuwde huis vernoemd naar zijn echtgenote: ‘De Wiltenburg’. Door assimilatie wordt Wiltenburg als snel vervormd in Wittenburg. De erven van de steenfabrikant verkopen het landgoed aan de bewoner van het Kasteel Oud Wassenaar Cornelis Jan van der Oudermeulen. Die het begin 1899 aan jonkheer Helenus Marinus Speelman verkoopt.

Kasteel
Jonkheer Speelman laat het oude huis afbreken en op die plek een door architect J.J. van Nieukerken (o.a. ook architect van het Tropenmuseum te Amsterdam en Landgoed Duin en Kruidberg te Santpoort) het ontworpen landhuis bouwen, genaamd ‘Kasteel de Wittenburg’. Jonkheer Speelman wil een huis laten bouwen dat een beetje het midden houdt tussen een statig kasteel en een historisch landhuis, maar uiteindelijk blijkt de voorkeur voor de bouw van een kasteel toch de overhand te krijgen. Na verschillende afgekeurde ontwerpen maakt architect van Nieukerken een ontwerp dat wordt goedgekeurd. In het voorjaar van 1899 kan de aanbesteding plaatsvinden. De bouw wordt opgedragen aan H. Mulder Jansz, uit Terwolde. Sommige onderdelen voor De Wittenburg worden uit af te breken huizen uit o.a. Amsterdam en Den Haag gehaald. Om alles naar wens te krijgen en ideeën op te doen worden reizen gemaakt naar Brugge, Oudenaerde, Fontainebleu, Blois, Chambord, Leeuwarden en Amsterdam. Bij de eerste steenlegging wordt een op perkament geschreven oorkonde samen met het bestek, de bouwtekeningen en alle dan in omloop zijnde munten in een loden koker ingemetseld onder de toren. De opdrachtgever is zo vervuld van zijn groots plan dat hij voortdurend aanwezig is op het bouwterrein. Dat is vaak de aanleiding tot grote moeilijkheden. Verschillende keren moet de bouw worden gestaakt en het bestek tussentijds worden gewijzigd. Het komt zelfs enkele keren voor dat delen van het gebouw weer moeten worden afgebroken om daarna in gewijzigde vorm te worden opgetrokken, zoals de toren. Aanvankelijk is de vorm van deze toren overeenkomstig de huidige toestand in het bestek opgenomen. Tijdens de bouw wordt echter besloten de bovenste verdieping weg te laten.


Niet tevreden
Nadat de toren klaar is, blijkt Speelman toch niet tevreden met het resultaat. Jonkheer de Stuers, een bekend strijder voor de belangen van de Nederlandse kastelen en vriend van de bouwheer, adviseert alsnog het originele plan uit te voeren. De spits wordt los gehakt en met de nodige omzichtigheid opgevijzeld, zodat er een verdieping onder kan worden opgetrokken. De firma Slotboom uit Den Haag legt de centrale verwarming aan en het elektrisch licht is afkomstig van een aggregaat die staat opgesteld in een klein huisje dat nu nog in het park staat. In dat huisje staat ook de waterpomp die 'Kasteel De Wittenburg' van stromend water voorziet.


Gedurende de oorlog
Op 30 maart 1909 pleegt jonkheer Helenus Marius Speelman zelfmoord met een pistool. Mevrouw Speelman-Sloet van Oldruitenborgh verblijft tot 1934 op De Wittenburg en tot haar overlijden op 29 oktober 1941 bij haar schoonzoon in Arnhem. Het eigendom van De Wittenburg gaat over op haar twee dochters, mevrouw Van der Wijck-Speelman en mevrouw De Beaufort- Speelman. Tijdens de tweede wereldoorlog wonen Duitse officieren opKasteel de Wittenburg. Na de bevrijding komen voor korte tijd de Canadezen. Een grondige opknapbeurt is daarna nodig om het weer bewoonbaar te krijgen.


Gemeente Wassenaar
In juli 1947 wordt het verhuurd aan mevrouw Termos, die er een exclusief pensionbedrijf in begint. Op 25 november 1953 draagt mevrouw Termos de exploitatie van het pension over aan mevrouw L. Meeuwissen-de Brie. Op 1 juni 1955 besluit de gemeenteraad van Wassenaar kasteel De Wittenburg en het park te kopen voor een half miljoen gulden. Na verschillende plannen voor de bestemming van het landgoed, zoals het bouwen van flats of de nieuwbouw van het Adelbertcollege, besluit de gemeenteraad op 14 oktober 1959 het landgoed te verkopen aan de Utrechtse firma Holweg. De daadwerkelijke overdracht vindt niet plaats omdat de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten zich niet kunnen verenigen met de plannen van deze firma. Op 11 juni 1962 wordt door de gemeenteraad de verkoop van De Wittenburg aan Comité tot oprichting van de Vereniging Internationaal ontvangstcentrum 'Club of the Royal Netherlands' goedgekeurd. Op 8 oktober 1962 wordt de Commanditaire Vennootschap tot exploitatie van De Wittenburg opgericht. Een deel van het park blijft eigendom van de gemeente Wassenaar en wordt voor publiek opengesteld. Er wordt een vereniging opgericht met als doel het Kasteel de Wittenburg te exploiteren als internationaal ontvangstcentrum voor het bedrijfsleven. Hiertoe wordt tegelijkertijd de NV Exploitatiemaatschappij "de Wittenburg" opgericht, die het kasteel moet gaan exploiteren, en 'De Regentes' waarin het onroerend goed wordt ondergebracht, t.w. het kasteel, het koetshuis en de 1.2 hectare grond. Later wordt 'De Regentes' omgevormd in Hotel Maatschappij De Wittenburg b.v.


Recente geschiedenis
Het kasteel is in de afgelopen jaren geheel opgeknapt. In 1992 is het kasteel uitgebreid met een multifunctionele zaal van 360 vierkante meter, met daaraan gebouwd een moderne keuken met de meest moderne keukenapparatuur. Honderd jaar na de bouw van Kasteel de Wittenburg kan worden vastgesteld dat de vereniging meer dan 1000 leden telt, de exploitatiemaatschappij nog nooit zoveel leden en gasten heeft mogen ontvangen en de onroerend goed maatschappij weer in staat is te investeren in onderhoud en verbetering van het kasteel en het landgoed.